“Aktywność szansą na lepsze jutro” – III edycja 2010 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że rozpoczyna III edycję projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

“Aktywność szansą na lepsze jutro” – III edycja 2010 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że rozpoczyna III edycję projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że w 2010 roku w ramach projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie będą realizowane następujące zadania:

1) dla osób niepełnosprawnych:

 • kursy zawodowe:
  • montersko – stolarski,
  • gastronomiczno – kelnerski,
  • sprzątacza/sprzątaczki,
  • florystyczny,
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem,
 • rehabilitacja w domu dla osób niepełnosprawnych,
 • turnus rehabilitacyjny dla 20 osób niepełnosprawnych.

2) dla osób z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych:

 • kursy zawodowe:
  • prawo jazdy kategorii B,
  • obsługa wózka widłowego,
  • języka angielskiego,
  • grafiki komputerowej,
  • kadry i płace – excel,
  • księgowości,
  • języka migowego,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem,
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.
 • wyjazdowe warsztaty pt. “Dorosłość bezpieczna i aktywna”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że w ramach projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, będzie organizowany turnus rehabilitacyjny dla 20 osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym i nieaktywne zawodowo, zainteresowane udziałem w turnusie rehabilitacyjnym, prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 pok. nr 131, 133 w terminie do 31 maja 2010 roku. Telefon kontaktowy: Agnieszka Wójcik 22 733 72 54 Katarzyna Karczmarczyk 22 733 72 55

Druki do pobrania:

1.Deklaracja

2.Zgoda na przetwarzanie danych


Osoby zainteresowane rehabilitacją w domu prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 pok. nr 131,133 w terminie do 31 maja 2010 roku. Telefon kontaktowy: Agnieszka Wójcik 22 733 72 54 Katarzyna Karczmarczyk 22 733 72 55

Druki do pobrania:

1.Deklaracja

2.Zgoda na przetwarzanie danych


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że w 2010 roku w ramach projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, będą realizowane m.in. następujące zadania:

1) dla osób niepełnosprawnych:

 • trening kompetencji i umiejętności społecznych (dla 3 grup, w wymiarze 20 godzin dla każdej grupy – 2 grupy po 13 osób, 1 grupa 14 osób),
 • indywidualne konsultacje z psychologiem (dla 10 rodzin osób niepełnosprawnych, które będą rehabilitowane w domu. Dla każdej rodziny przewidziano 2 godziny konsultacji),
 • rehabilitacja w domu dla osób niepełnosprawnych (dla 10 osób).

2) dla osób z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych:

 • kurs prawa jazdy kategorii B (dla 9 osób),
 • kurs obsługi wózka widłowego (dla 4 osób),
 • kurs języka angielskiego (dla 1 osoby),
 • kurs grafiki komputerowej (dla 1 osoby),
 • kurs kadry i płace – excel (dla 1 osoby),
 • kurs księgowości (dla 1 osoby),
 • kurs języka migowego (dla 1 osoby),
 • indywidualne konsultacje z psychologiem (dla 11 osób, w wymiarze 1 godziny dla każdej osoby),
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (dla 11 osób, w wymiarze 1 godziny dla każdej osoby).

Podmioty zainteresowane przeprowadzeniem w/w. kursów prosimy o nadsyłanie ofert do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, pok. nr 131 lub mailowo na adres pcpr@pwz.pl Termin składania ofert upływa dniu 15 maja 2010r. Telefon kontaktowy: Katarzyna Karczmarczyk 22 733 72 55


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że zakończyła się rekrutacja beneficjentów chętnych do udziału w projekcie pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1.2 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. Zostali wybrani również wykonawcy do realizacji kursów, konsultacji psychologicznych i doradztwa zawodowego.

 • W dniu 10.09.2010r. została podpisana umowa na przeprowadzenie warsztatów języka miganego z Instytutem Doskonalenia Kadr Pedagogicznych – Centrum Szkoleń “Edukacja”
 • W dniu 03.09.2010r. została podpisana umowa na przeprowadzenie kursu grafiki komputerowej z NOVA Centrum Edukacyjne
 • W dniu 31.08.2010r. została podpisana umowa na przeprowadzenie kursu języka angielskiego ze Spółdzielnią Pracy “Lingwista”
 • W dniu 15.07.2010r. została podpisana umowa na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 40 osób niepełnosprawnych z PRO – INTEGRA
 • W dniu 09.07.2010r. została podpisana umowa na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 10 osób niepełnosprawnych z Gabinetem Rehabilitacji REHA – Piast
 • W dniu 02.07.2010r. została podpisana umowa na przeprowadzenie kursu kadry i płace ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce
 • W dniu 01.07.2010r. została podpisana umowa na przeprowadzenie konsultacji psychologicznych dla 10 rodzin osób niepełnosprawnych z PRO-INTEGRA
 • W dniu 30.06.2010r została podpisana umowa na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla osoby niepełnosprawnej z Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie.
 • W dniu 25.06.2010r. została podpisana umowa na przeprowadzenie kursu rachunkowości ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce
 • W dniu 21.06.2010r zostały podpisane 2 umowy na przeprowadzenie konsultacji psychologicznych i doradztwa zawodowego z PRO-INTEGRA w Warszawie.
 • W dniu 16.06.2010r została podpisana umowa na przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych z Ośrodkiem Kształcenia Almat w Starych Babicach.
 • W dniu 10.06.2010r została podpisana umowa na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B z Ośrodkiem Szkolenia TEST w Wyszkowie.

Podsumowanie projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim już trzeci rok realizuje projekt systemowy pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 7.1.2 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Działania związane z aktywną integracją objęły wsparciem w ciągu trzech lat realizacji projektu łącznie 307 osób, w tym: 232 osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 71 osób usamodzielniających się opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze a także osoby znajdujące się w rodzinach zastępczych oraz 4 uchodźców.

W 2010r. objęto wsparciem łącznie 105 osób, w tym: 71 osób niepełnosprawnych , 20 osób znajdujących się w rodzinach zastępczych, 14 osób usamodzielniających się opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Założeniem aktywnej integracji było wyeliminowanie barier utrudniających aktywizację zawodową oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrót na rynek pracy.

Instrumenty oferowane w ramach aktywnej integracji w 2010r. obejmowały takie działania jak:

w ramach programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych:

 • kurs zawodowy montersko – stolarski dla 10 osób
 • kurs zawodowy gastronomiczno – kelnerski dla 10 osób
 • kurs zawodowy sprzątacza/sprzątaczki dla 10 osób
 • kurs zawodowy florystyczny dla 10 osób
 • kurs prawa jazdy kat. B dla 1 osoby
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 1 osoby
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 1 osoby
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 40 osób
 • konsultacje z psychologiem dla 10 rodzin osób, które otrzymały wsparcie w postaci rehabilitacji w domu
 • rehabilitacja w domu dla 10 osób
 • turnus rehabilitacyjny dla 20 osób
 • wyjazdowe spotkanie integracyjne do Białowieży i Hajnówki dla 40 osób
 • wyjazdowe spotkanie integracyjne do Teatru Wielkiego dla 30 osób

w ramach indywidualnych planów usamodzielnienia dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze:

 • kurs prawa jazdy kat B dla 9 osób
 • kurs operatora wózka widłowego dla 4 osób
 • kurs języka angielskiego dla 1 osoby
 • kurs grafiki komputerowej dla 1 osoby
 • kurs rachunkowości dla 1 osoby
 • kurs kadry i płace dla 1 osoby
 • warsztaty języka miganego dla 1 osoby
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 12 osób
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 12 osób
 • wyjazdowe warsztaty pt.: “Dorosłość bezpieczna i aktywna” dla 20 osób

W wyniku realizacji projektu wzrosły aspiracje osobiste i kompetencje zawodowe uczestników, a przede wszystkim zwiększyły się ich szanse na uzyskanie zatrudnienia.

Tym samym projekt przyczynił się do: wzrostu samooceny, wzrostu pewności siebie, podniesienia umiejętności skutecznej komunikacji, nabycia umiejętności zaprezentowania swoich mocnych stron, zdobycia dodatkowego doświadczenia zawodowego, nabycia umiejętności poszukiwania pracy, rozmowy z pracodawcą, nabycia umiejętności pisania CV oraz listu motywacyjnego.

W dniach 9 i 23 listopada 2010r. odbyły się uroczystości kończące III edycję projektu pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro”. W pierwszej uczestniczyły osoby niepełnosprawne ze swoimi opiekunami. W drugiej wzięły udział osoby będące wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych wraz opiekunami. Na spotkaniach zostały wręczone zaświadczenia ukończenia kursów i certyfikaty potwierdzające udział w projekcie oraz materiały promocyjne