OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają informacje w zakresie rehabilitacji społecznej w ramach której istnieje możliwość dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:

  • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Informacji udziela Pani Agnieszka Wójcik i Pani Monika Feliciak pok. 215 lub telefonicznie nr 022 733 72 54.