AKTUALNOŚCI

DOŁĄCZ DO NAS !!!

  plakat .pdf

Posted in Aktualności | Leave a comment

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY PCPR

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w dniu 8 grudnia 2020 r. pracuje w godzinach 08.00 – 15.00.

Posted in Aktualności | Leave a comment

GRANTY DLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Powiat Warszawski Zachodni jest uczestnikiem projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Celem projektu jest wsparcie domów pomocy społecznej w zapewnieniu […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

UWAGA! Kontynuacja wsparcia w ramach Modułu III

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków oraz zapotrzebowań w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Aktualnie wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do dnia […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

KOMUNIKAT

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną ewidencją wejść/wyjść, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) KLAUZULA INFORMACYJNA do Ewidencji wejść i wyjść do/z urzędu

Posted in Aktualności | Leave a comment

POMOC RZECZOWA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAMKACH ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W związku z trwającym w całej Polsce stanem epidemii wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dom Pomocy Społecznej w Bramkach otrzymał nieodpłatnie urządzenie do oczyszczania powietrza AERTE AIR 2.0 Electronica  ITEL S.A. wraz z akcesoriami w postaci 3 sztuk kartridżów o łącznej wartości 9.782,69 zł brutto. Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Celem nieodpłatnego […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

UWAGA! PRZEDŁUŻENIE TERMINU NA SKŁADANIE WNIOSKÓW W MODULE III

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III oraz Module IV. Wprowadzone zmiany dotyczą: wydłużenia do dnia 15 października 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III (dotychczas obowiązywał termin 4 września […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY PCPR

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w dniu 24 listopada 2020 r. pracuje w godzinach 08.00 – 15.00.

Posted in Aktualności | Leave a comment

PROJEKT “WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE PANDEMII COVID-19”

“WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19”                                                                                                                         Powiat Warszawski Zachodni przystąpił do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.   Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, […]

Posted in Aktualności | Leave a comment

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

                                  Podstawa prawna Programu Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz.2192 z późn. zm.). Cel Programu Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią […]

Posted in Aktualności | Leave a comment