KONTAKT

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

Dyrektor Barbara Gębala pok. 223 tel. 22 733 72 50

Główny Księgowy Irena Starczewska pok. 216 tel./fax 22 733 72 52

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Kierownik Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej Katarzyna Marchewka pok. 221 tel. 22 733 72 57

Psycholog Maria Dąbrowska pok. 204 tel. 22 733 73 81

Koordynatorzy 

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Edyta Krogulec pok. 211 tel. 22 733 72 58

Starszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Patrycja Brodowska pok. 211 tel. 22 733 72 58

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Bożena Baranek pok. 212 tel./fax 22 733 72 56

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Kinga Karczemna pok. 212 tel./fax 22 733 72 56

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Aleksandra Sampolska pok. 212 tel./fax 22 733 72 56

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Aneta Rostkowska pok. 212 tel./fax 22 733 72 56

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Magdalena Ciećwierz pok. 212 tel./fax 22 733 72 56

Zespół ds. Pomocy Środowiskowej i Świadczeń

Starszy Pracownik Socjalny Agnieszka Tempczyk  pok. 213 tel. 22 733 72 51

Pracownik Socjalny Magdalena Bartosik  pok. 213 tel. 22 733 72 51

Inspektor Olga Niemyjska pok. 214 tel. 22 733 72 53

Inspektor Małgorzata Przybylska pok. 214 tel. 22 733 72 53

Zespół ds. Obsługi Programów PFRON

Specjalista ds. Rehabilitacji Społecznej – Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych Agnieszka Wójcik pok. 215 tel./fax 22 733 72 54

Specjalista ds. Rehabilitacji Społecznej Monika Feliciak pok. 215 tel./fax 22 733 72 54

Zespół ds. Księgowych/ Płace pok. 217, pok. 218   tel. 22 733 72 59

Sekretariat / Kadry  

Starszy Specjalista ds.kadr Dorota Regulska pok. 222 Tel. 22 733 72 50

DANE ADRESOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 131 A
05-850 Ożarów Mazowiecki

Godziny pracy :

Poniedziałek 9:00 – 17:00
Wtorek – Piątek 8:00 – 16:00

Poczta elektroniczna: pcpr@pwz.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA do Ewidencji wejść i wyjść do/z urzędu