ARCHIWUM WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO na usługę w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia siedmiodniowych, wyjazdowych warsztatów z zakresu treningu umiejętności i kompetencji psychospołecznych oraz poradnictwa psychologicznego i zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami, będących uczestnikami projektu pt. “Lepsze jutro poprzez aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Posted in Archiwum wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO

Rozeznanie rynku na wykonanie usługi przygotowania, dostawy i podawania posiłków podczas spotkania edukacyjno-integracyjnego oraz spotkań podsumowujących instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz jego efekty organizowanych dla uczestników projektu pt. “Lepsze jutro poprzez aktywność” Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 19.04.2018r. Rozeznanie rynku Załączniki: Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy    

Posted in Archiwum wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Rozeznanie rynku na zakup i sukcesywne dostarczanie materiałów biurowych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2018 r. Data umieszczenia ogłoszenia na stronie PCPR 14.02.2018 r.   Rozeznanie rynku Oferta wykonawcy Załącznik_nr_1_do_Oferty_Wykonawcy Wzór Umowy  

Posted in Archiwum wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000,00 EURO

Rozeznanie rynku na zakup i sukcesywne dostarczanie tonerów do urządzeń drukujących na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2018 r. Data umieszczenia ogłoszenia na stronie PCPR 14.02.2018 r. Rozeznanie rynku oferta wykonawcy załącznik nr 1 do oferty – wykonawcy wzór umowy  

Posted in Archiwum wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie pięciodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno – krajoznawczego pt.: „Poznajemy ciekawe zakątki Polski” dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, beneficjentów projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu […]

Posted in Archiwum wszczęte postępowania, Wszczęte postępowania | Leave a comment

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000,00 EURO

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie czterodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno – krajoznawczego dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania ZO/02/2011 Zapytanie ofertowe […]

Posted in Archiwum wszczęte postępowania | Leave a comment