KOMUNIKAT

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną ewidencją wejść/wyjść, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

KLAUZULA INFORMACYJNA do Ewidencji wejść i wyjść do/z urzędu