“Aktywność szansą na lepsze jutro” – IV edycja 2011 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że rozpoczyna IV edycję projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

“Aktywność szansą na lepsze jutro” – IV edycja 2011 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że rozpoczyna IV edycję projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym, zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 pok. nr 131, 133 w terminie do 30.04.2011 roku.

Telefon kontaktowy: Agnieszka Wójcik 22 733 72 54 lub Katarzyna Karczmarczyk 22 733 72 55

Druki do pobrania:

1.Deklaracja

2.Zgoda na przetwarzanie danych


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. realizuje projekt pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

dla osób niepełnosprawnych:

 • kursy zawodowe:
  • – stolarski
  • – gastronomiczno – kelnerski
  • – wizażu
  • – malarski
  • – barmańsko – kelnerski
  • – akustyka DJ
  • – konserwatorsko – rzemieślniczy
  • – ogrodniczy
  • – komputerowy
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • rehabilitacja w domu
 • konsultacje z psychologiem dla rodzin osób, które otrzymają wsparcie w postaci rehabilitacji w domu,

dla osób z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych

 • kursy zawodowe:
  • – prawo jazdy kat. A
  • – prawo jazdy kat. B
  • – operator wózka jezdniowego
  • – gospodarka magazynowa
  • – blacharz – lakiernik
  • – język angielski
  • – język angielski biznesowy
  • – język niemiecki
  • – język hiszpański
  • – język migany
  • – rachunkowość
  • – wizażu i wizerunku
 • indywidualne konsultacje z psychologiem
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • grupowe warsztaty z psychologiem dla osób usamodzielniających się
 • grupowe warsztaty z doradcą zawodowym dla osób usamodzielniających się
 • wyjazdowe warsztaty dla wychowanków rodzin zastępczych
 • grupowe warsztaty z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych
 • grupowe warsztaty z doradcą zawodowym dla wychowanków rodzin zastępczych

Wsparciem planuje się objąć 141 osób z Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w tym: 91 osób niepełnosprawnych, 35 osób znajdujących się w rodzinach zastępczych oraz 15 osób usamodzielniających się opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące warunki: korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), są niezatrudnione lub zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe kryteria prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 bądź kontakt telefoniczny w celu uzyskania szczegółowych informacji. Termin składania deklaracji upływa: 30.04.2011r.

Telefony kontaktowe: 22 733 72 51, 22 733 72 54, 22 733 72 55

Druki do pobrania:


Podsumowanie projektu!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zakończyło IV edycję projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cały opis podsumowania projektu wraz z zdjęciami