Placówki wsparcia dziennego – Świetlice

Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlice

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r., poz. 575) Powiat w drodze konkursu dotuje placówki wsparcia dziennego prowadzone przez organizacje pozarządowe na terenie Powiatu Warszawskiego:

 

 

LP

PODMIOT  PROWADZĄCY PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO NAZWA  I  ADRES   PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO FORMA

PROWADZENIA PLACÓWKI  WSPARCIA DZIENNEGO

 

1

 

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

ul. Deotymy 42

01-407 Warszawa

Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny KSN

ul. Kopernika 10

05-082 Blizne Jasińskiego

 

specjalistyczna

 

2

 

 Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta

ul. Knyszyńska 1

03-647 Warszawa

Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe

ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

 

opiekuńcza

 

3

 

           Stowarzyszenie “RAZEM”          ul. Szkolna 2a

05 – 085 Kampinos

 

Świetlica Środowiskowa „Lipa”   z oddziałami specjalistycznymi

Łazy 40 A

05-085 Kampinos

 

opiekuńcza

 

4

 

Parafia Miłosierdzia Bożego

w Ożarowie Mazowieckim

ul. Poznańska 183

05-850 Ożarów Mazowiecki

 

Świetlica Środowiskowa i Socjoterapeutyczna z Oddziałem Rehabilitacyjnym

ul. Poznańska 183

05-850 Ożarów Mazowiecki

łączona

specjalistyczna

i opiekuńcza

 

5

 

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Dobra Wola Błonie”

ul. Narutowicza 20

05-870 Błonie

Świetlica Integracyjno-Terapeutycznej „Dajemy Nadzieję” Błonie

ul. Narutowicza 20

05- 870 Błonie

łączona

specjalistyczna

i opiekuńcza

 

6

 

Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwica”

ul. Warszawska 697

05-083 Borzęcin Duży

Świetlica Środowiskowa Wszędobylscy

ul. Warszawska 697

05-083 Borzęcin Duży

 

 

opiekuńcza

Informacji udzielają:

  • starszy pracownik socjalny Agnieszka Tempczyk Tel. 22 733 72 51
  • starszy pracownik socjalny Katarzyna Marchewka Tel. 22 733 72 51