Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat terapii zajęciowej jest placówką pobytu dziennego stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Celem prowadzenia warsztatów jest realizacja zadań zmierzających do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnej do prowadzenia niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku poprzez:

  • ogólne usprawnienie;
  • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, oraz zaradności osobistej;
  • przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów i decydowania o swoich prawach oraz poprzez rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej;
  • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy;
  • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym oraz podjęcie pracy.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej.

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego funkcjonują dwa warsztaty terapii zajęciowej:

Warsztat Terapii Zajęciowej Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” w Bramkach

ul. Północna 18

Bramki, 05-870 Błonie

Tel. 0 503 091 666

http://wtzbramki.kswi.org.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie DOM” w Sadowej

ul. Jagodowa 2

Sadowa, 05-092 Łomianki

Tel. 0 22 751 40 41

http://sadowa.org.pl/wtz/

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (pok. 215) lub telefonicznie 22 733 72 54 oraz bezpośrednio w warsztatach terapii zajęciowej.