Archiwum kategorii: Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

“Aktywność szansą na lepsze jutro” – IV edycja 2011 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że rozpoczyna IV edycję projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

“Aktywność szansą na lepsze jutro” – IV edycja 2011 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że rozpoczyna IV edycję projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym, zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 pok. nr 131, 133 w terminie do 30.04.2011 roku.

Telefon kontaktowy: Agnieszka Wójcik 22 733 72 54 lub Katarzyna Karczmarczyk 22 733 72 55

Druki do pobrania:

1.Deklaracja

2.Zgoda na przetwarzanie danych


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. realizuje projekt pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

dla osób niepełnosprawnych:

 • kursy zawodowe:
  • – stolarski
  • – gastronomiczno – kelnerski
  • – wizażu
  • – malarski
  • – barmańsko – kelnerski
  • – akustyka DJ
  • – konserwatorsko – rzemieślniczy
  • – ogrodniczy
  • – komputerowy
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • rehabilitacja w domu
 • konsultacje z psychologiem dla rodzin osób, które otrzymają wsparcie w postaci rehabilitacji w domu,

dla osób z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych

 • kursy zawodowe:
  • – prawo jazdy kat. A
  • – prawo jazdy kat. B
  • – operator wózka jezdniowego
  • – gospodarka magazynowa
  • – blacharz – lakiernik
  • – język angielski
  • – język angielski biznesowy
  • – język niemiecki
  • – język hiszpański
  • – język migany
  • – rachunkowość
  • – wizażu i wizerunku
 • indywidualne konsultacje z psychologiem
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • grupowe warsztaty z psychologiem dla osób usamodzielniających się
 • grupowe warsztaty z doradcą zawodowym dla osób usamodzielniających się
 • wyjazdowe warsztaty dla wychowanków rodzin zastępczych
 • grupowe warsztaty z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych
 • grupowe warsztaty z doradcą zawodowym dla wychowanków rodzin zastępczych

Wsparciem planuje się objąć 141 osób z Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w tym: 91 osób niepełnosprawnych, 35 osób znajdujących się w rodzinach zastępczych oraz 15 osób usamodzielniających się opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące warunki: korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), są niezatrudnione lub zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe kryteria prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 bądź kontakt telefoniczny w celu uzyskania szczegółowych informacji. Termin składania deklaracji upływa: 30.04.2011r.

Telefony kontaktowe: 22 733 72 51, 22 733 72 54, 22 733 72 55

Druki do pobrania:


Podsumowanie projektu!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim zakończyło IV edycję projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cały opis podsumowania projektu wraz z zdjęciami

“Aktywność szansą na lepsze jutro” – III edycja 2010 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że rozpoczyna III edycję projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

“Aktywność szansą na lepsze jutro” – III edycja 2010 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że rozpoczyna III edycję projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że w 2010 roku w ramach projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie będą realizowane następujące zadania:

1) dla osób niepełnosprawnych:

 • kursy zawodowe:
  • montersko – stolarski,
  • gastronomiczno – kelnerski,
  • sprzątacza/sprzątaczki,
  • florystyczny,
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem,
 • rehabilitacja w domu dla osób niepełnosprawnych,
 • turnus rehabilitacyjny dla 20 osób niepełnosprawnych.

2) dla osób z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych:

 • kursy zawodowe:
  • prawo jazdy kategorii B,
  • obsługa wózka widłowego,
  • języka angielskiego,
  • grafiki komputerowej,
  • kadry i płace – excel,
  • księgowości,
  • języka migowego,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem,
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.
 • wyjazdowe warsztaty pt. “Dorosłość bezpieczna i aktywna”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że w ramach projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, będzie organizowany turnus rehabilitacyjny dla 20 osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym i nieaktywne zawodowo, zainteresowane udziałem w turnusie rehabilitacyjnym, prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 pok. nr 131, 133 w terminie do 31 maja 2010 roku. Telefon kontaktowy: Agnieszka Wójcik 22 733 72 54 Katarzyna Karczmarczyk 22 733 72 55

Druki do pobrania:

1.Deklaracja

2.Zgoda na przetwarzanie danych


Osoby zainteresowane rehabilitacją w domu prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 pok. nr 131,133 w terminie do 31 maja 2010 roku. Telefon kontaktowy: Agnieszka Wójcik 22 733 72 54 Katarzyna Karczmarczyk 22 733 72 55

Druki do pobrania:

1.Deklaracja

2.Zgoda na przetwarzanie danych


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że w 2010 roku w ramach projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, będą realizowane m.in. następujące zadania:

1) dla osób niepełnosprawnych:

 • trening kompetencji i umiejętności społecznych (dla 3 grup, w wymiarze 20 godzin dla każdej grupy – 2 grupy po 13 osób, 1 grupa 14 osób),
 • indywidualne konsultacje z psychologiem (dla 10 rodzin osób niepełnosprawnych, które będą rehabilitowane w domu. Dla każdej rodziny przewidziano 2 godziny konsultacji),
 • rehabilitacja w domu dla osób niepełnosprawnych (dla 10 osób).

2) dla osób z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych:

 • kurs prawa jazdy kategorii B (dla 9 osób),
 • kurs obsługi wózka widłowego (dla 4 osób),
 • kurs języka angielskiego (dla 1 osoby),
 • kurs grafiki komputerowej (dla 1 osoby),
 • kurs kadry i płace – excel (dla 1 osoby),
 • kurs księgowości (dla 1 osoby),
 • kurs języka migowego (dla 1 osoby),
 • indywidualne konsultacje z psychologiem (dla 11 osób, w wymiarze 1 godziny dla każdej osoby),
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (dla 11 osób, w wymiarze 1 godziny dla każdej osoby).

Podmioty zainteresowane przeprowadzeniem w/w. kursów prosimy o nadsyłanie ofert do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, pok. nr 131 lub mailowo na adres pcpr@pwz.pl Termin składania ofert upływa dniu 15 maja 2010r. Telefon kontaktowy: Katarzyna Karczmarczyk 22 733 72 55


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że zakończyła się rekrutacja beneficjentów chętnych do udziału w projekcie pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1.2 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. Zostali wybrani również wykonawcy do realizacji kursów, konsultacji psychologicznych i doradztwa zawodowego.

 • W dniu 10.09.2010r. została podpisana umowa na przeprowadzenie warsztatów języka miganego z Instytutem Doskonalenia Kadr Pedagogicznych – Centrum Szkoleń “Edukacja”
 • W dniu 03.09.2010r. została podpisana umowa na przeprowadzenie kursu grafiki komputerowej z NOVA Centrum Edukacyjne
 • W dniu 31.08.2010r. została podpisana umowa na przeprowadzenie kursu języka angielskiego ze Spółdzielnią Pracy “Lingwista”
 • W dniu 15.07.2010r. została podpisana umowa na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 40 osób niepełnosprawnych z PRO – INTEGRA
 • W dniu 09.07.2010r. została podpisana umowa na przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 10 osób niepełnosprawnych z Gabinetem Rehabilitacji REHA – Piast
 • W dniu 02.07.2010r. została podpisana umowa na przeprowadzenie kursu kadry i płace ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce
 • W dniu 01.07.2010r. została podpisana umowa na przeprowadzenie konsultacji psychologicznych dla 10 rodzin osób niepełnosprawnych z PRO-INTEGRA
 • W dniu 30.06.2010r została podpisana umowa na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla osoby niepełnosprawnej z Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie.
 • W dniu 25.06.2010r. została podpisana umowa na przeprowadzenie kursu rachunkowości ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce
 • W dniu 21.06.2010r zostały podpisane 2 umowy na przeprowadzenie konsultacji psychologicznych i doradztwa zawodowego z PRO-INTEGRA w Warszawie.
 • W dniu 16.06.2010r została podpisana umowa na przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych z Ośrodkiem Kształcenia Almat w Starych Babicach.
 • W dniu 10.06.2010r została podpisana umowa na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B z Ośrodkiem Szkolenia TEST w Wyszkowie.

Podsumowanie projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim już trzeci rok realizuje projekt systemowy pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 7.1.2 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Działania związane z aktywną integracją objęły wsparciem w ciągu trzech lat realizacji projektu łącznie 307 osób, w tym: 232 osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 71 osób usamodzielniających się opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze a także osoby znajdujące się w rodzinach zastępczych oraz 4 uchodźców.

W 2010r. objęto wsparciem łącznie 105 osób, w tym: 71 osób niepełnosprawnych , 20 osób znajdujących się w rodzinach zastępczych, 14 osób usamodzielniających się opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Założeniem aktywnej integracji było wyeliminowanie barier utrudniających aktywizację zawodową oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrót na rynek pracy.

Instrumenty oferowane w ramach aktywnej integracji w 2010r. obejmowały takie działania jak:

w ramach programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych:

 • kurs zawodowy montersko – stolarski dla 10 osób
 • kurs zawodowy gastronomiczno – kelnerski dla 10 osób
 • kurs zawodowy sprzątacza/sprzątaczki dla 10 osób
 • kurs zawodowy florystyczny dla 10 osób
 • kurs prawa jazdy kat. B dla 1 osoby
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 1 osoby
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 1 osoby
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 40 osób
 • konsultacje z psychologiem dla 10 rodzin osób, które otrzymały wsparcie w postaci rehabilitacji w domu
 • rehabilitacja w domu dla 10 osób
 • turnus rehabilitacyjny dla 20 osób
 • wyjazdowe spotkanie integracyjne do Białowieży i Hajnówki dla 40 osób
 • wyjazdowe spotkanie integracyjne do Teatru Wielkiego dla 30 osób

w ramach indywidualnych planów usamodzielnienia dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze:

 • kurs prawa jazdy kat B dla 9 osób
 • kurs operatora wózka widłowego dla 4 osób
 • kurs języka angielskiego dla 1 osoby
 • kurs grafiki komputerowej dla 1 osoby
 • kurs rachunkowości dla 1 osoby
 • kurs kadry i płace dla 1 osoby
 • warsztaty języka miganego dla 1 osoby
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 12 osób
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 12 osób
 • wyjazdowe warsztaty pt.: “Dorosłość bezpieczna i aktywna” dla 20 osób

W wyniku realizacji projektu wzrosły aspiracje osobiste i kompetencje zawodowe uczestników, a przede wszystkim zwiększyły się ich szanse na uzyskanie zatrudnienia.

Tym samym projekt przyczynił się do: wzrostu samooceny, wzrostu pewności siebie, podniesienia umiejętności skutecznej komunikacji, nabycia umiejętności zaprezentowania swoich mocnych stron, zdobycia dodatkowego doświadczenia zawodowego, nabycia umiejętności poszukiwania pracy, rozmowy z pracodawcą, nabycia umiejętności pisania CV oraz listu motywacyjnego.

W dniach 9 i 23 listopada 2010r. odbyły się uroczystości kończące III edycję projektu pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro”. W pierwszej uczestniczyły osoby niepełnosprawne ze swoimi opiekunami. W drugiej wzięły udział osoby będące wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych wraz opiekunami. Na spotkaniach zostały wręczone zaświadczenia ukończenia kursów i certyfikaty potwierdzające udział w projekcie oraz materiały promocyjne

“Aktywność szansą na lepsze jutro” – II edycja 2009 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim uprzejmie informuje, iż przystępuje do realizacji kolejnej edycji projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

“Aktywność szansą na lepsze jutro” – II edycja 2009 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim uprzejmie informuje, iż przystępuje do realizacji kolejnej edycji projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Realizacja projektu ma na celu miedzy innymi wyeliminowanie barier utrudniających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. W tym celu organizowane będą kursy zawodowe jak również spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym.

W związku z powyższym prosimy osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w naszym projekcie (lub ich opiekunów) o zgłaszanie swoich potrzeb lub sugestii do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem tel. 022 733 72 54 lub mailowo na adres pcpr@pwz.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 lutego 2009 roku.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że 2009 roku w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie będą realizowane następujące zadania:

1) dla osób niepełnosprawnych:

 • kursy zawodowe:
  • nauka pracy sprzątacza/sprzątaczki,
  • nauka pracy portiera/portierki,
  • malarsko – remontowy,
  • wikliniarstwa,
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem,
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
 • turnus rehabilitacyjny dla 20 osób niepełnosprawnych.

2) dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze:

 • kursy zawodowe:
  • operatora wózków widłowych,
  • kosmetyczny,
  • fryzjerski,
  • komputerowy – podstawy,
  • komputerowy z zakresu grafiki komputerowej,
 • kurs prawa jazdy,
 • kurs języka angielskiego,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem,
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.

3) dla uchodźców:

 • kursy zawodowe:
  • operatora wózków widłowych,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • kurs prawa jazdy kat. E,
 • kurs języka angielskiego,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem,
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.

Podmioty zainteresowane przeprowadzeniem w/w kursów prosimy o nadsyłanie ofert do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, pok. 139 lub mailowo na adres pcpr@pwz.pl . Termin składania ofert upływa 19 czerwca 2009 roku. Telefon kontaktowy: Agnieszka Wójcik 022 733 72 54

Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym i nieaktywne zawodowo, zainteresowane udziałem w turnusie rehabilitacyjnym, który odbędzie się na przełomie sierpnia i września 2009r. prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 pok. 139 w terminie do 30 czerwca 2009 roku. Telefon kontaktowy: Agnieszka Wójcik 022 733 72 54


Podsumowanie projektu !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w maju 2009 roku rozpoczęło realizację II edycji projektu pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Działania związane z aktywną integracją objęły wsparciem łącznie 122 osoby, w tym: 96 osób niepełnosprawnych, mieszkających na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 22 osoby będące wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych oraz 4 uchodźców. Za nadzór nad realizacją projektu odpowiedzialni byli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Założeniem aktywnej integracji było wyeliminowanie barier utrudniających aktywizację zawodową osób objętych wsparciem.

Instrumenty oferowane w ramach aktywnej integracji obejmowały takie działania jak: – w ramach programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych:

 • kurs zawodowy – nauka pracy sprzątacza/sprzątaczki dla 34 osób,
 • kurs zawodowy – nauka pracy portiera/portierki dla 16 osób,
 • kurs zawodowy malarsko – remontowy dla 5 osób,
 • kurs wikliniarstwa dla 20 osób,
 • kurs komputerowy dla 10 osób
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 37 osób,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 39 osób,
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 39 osób
 • turnus rehabilitacyjny dla 20 osób

– w ramach Indywidualnych Planów Usamodzielniania dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze:

 • kurs języka angielskiego dla 8 osób,
 • kurs operatora wózków widłowych dla 7 osób,
 • kurs prawa jazdy kat. B dla 6 osób,
 • kurs prawa jazdy kat. C dla 1 osoby,
 • kurs kosmetyczny dla 4 osób,
 • kurs fryzjerski dla 2 osób,
 • kurs komputerowy – podstawy dla 2 osób,
 • kurs komputerowy z zakresu grafiki komputerowej dla 2 osób,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 13 osób,
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 13 osób,

– w ramach Indywidualnych Programów Integracyjnych dla uchodźców:

 • kurs języka angielskiego dla 2 osób,
 • kurs operatora wózków widłowych dla 1 osoby,
 • kurs prawa jazdy kat. B dla 2 osób,
 • kurs prawa jazdy kat. E dla 1 osoby,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem dla 4 osób,
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 4 osób.

W wyniku realizacji projektu wzrosły umiejętności uczestników, które są niezbędne do poprawy funkcjonowania na rynku pracy.

Tym samym projekt przyczynił się do:

 • wzrostu samooceny,
 • wzrostu pewności siebie,
 • zdobycia dodatkowego doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności zawodowych,
 • podniesienia lub nabycia umiejętności poszukiwania pracy,
 • podniesienia lub nabycia umiejętności rozmowy z pracodawcą,
 • podniesienia lub nabycia umiejętności zaprezentowania swoich mocnych stron,
 • nabycia lub poprawy umiejętności napisania CV i listu motywacyjnego,
 • podniesienia umiejętności skutecznej komunikacji,
 • podniesienia kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych

Projekt “Aktywnoć szansą na lepsze jutro” zakończyły dwa spotkania, które odbyły się w dniach 10 i 15 grudnia 2009 roku. W pierwszym uczestniczyły osoby objęte Indywidualnymi Planami Usamodzielniania i Indywidualnymi Planami Integracji wraz z rodzinami oraz osoby odpowiedzialne za realizację projektu. W drugim spotkaniu udział wzięły osoby niepełnosprawne, będące uczestnikami projektu wraz ze swoimi opiekunami, a także wszystkie osoby biorące udział w realizacji projektu. Na spotkaniach tych zostały wręczone zaświadczenia ukończenia kursów i certyfikaty potwierdzające udział w projekcie oraz drobne upominki w ramach promocji projektu.

Rok 2008 Rozpoczynamy projekt “Aktywność szansą na lepsze jutro” !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że od lipca 2008 roku rozpoczyna realizację projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Rok 2008

Rozpoczynamy projekt “Aktywność szansą na lepsze jutro” !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że od lipca 2008 roku rozpoczyna realizację projektu pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W projekcie weźmie udział 80 osób, w tym 65 osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej znajdujących się na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz 15 osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

dla osób niepełnosprawnych:

 • kursy zawodowe: zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych oraz obsługa komputera,
 • grupowe warsztaty zawodowe,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym,

dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze:

 • spotkania warsztatowe i indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym,
 • kurs prawa jazdy.

Zajęcia zaczynają się od 21 lipca 2008 roku.

 

Podsumowanie projektu !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w lipcu 2008 roku rozpoczęło realizację projektu pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Działania związane z aktywną integracją objęły wsparciem łącznie 80 osób, w tym: 65 osób niepełnosprawnych, będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej znajdujących się na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz 15 osób będących wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Za nadzór nad realizacją projektu odpowiedzialni byli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Założeniem aktywnej integracji było wyeliminowanie barier utrudniających aktywizację zawodową osób objętych wsparciem. Instrumenty oferowane w ramach aktywnej integracji obejmowały takie działania jak:

 • Indywidualne konsultacje z psychologiem,
 • Grupowe warsztaty zawodowe,
 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.

Ponadto ramach indywidualnych planów usamodzielnienia został przeprowadzony kurs prawa jazdy dla 15 osób, natomiast dla osób niepełnosprawnych przeprowadzono kursy zawodowe: z zakresu zakładania i pielęgnacji terenów zielonych dla 55 osób oraz z zakresu obsługi komputera dla 10 osób.

Celem indywidualnych konsultacji z psychologiem było omówienie zgłaszanych przez uczestników trudności oraz przedstawienie uczestnikom elementów komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

W ramach indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym oprócz elementów doradztwa zawodowego, Beneficjenci otrzymali wsparcie w zakresie nabycia umiejętności prawidłowego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, tj. CV oraz listu motywacyjnego.

W ramach warsztatów zawodowych uczestnicy mogli przećwiczyć style autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjne.

Kurs zawodowy z zakresu zakładania i pielęgnacji terenów zielonych obejmował 49h, w trakcie których na terenie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej przeszkolono 25 osób niepełnosprawnych a na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach przeszkolono 30 osób niepełnosprawnych. Zakres szkolenia obejmował zapoznanie z zasadami BHP w ogrodzie, zapoznanie z podstawowymi gatunkami roślin, zwłaszcza drzew i krzewów. Przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne mające na celu zapoznanie z planowaniem i realizacją nasadzeń oraz zakładaniem i pielęgnacją trawników. Umożliwiono uczestnikom zdobycie umiejętności obsługi zmechanizowanego sprzętu do pielęgnacji zieleni.

Kurs zawodowy z zakresu obsługi komputera obejmował 49h, w trakcie których na terenie Centrum Terapii w Bramkach przeszkolono 10 osób niepełnosprawnych. Szkolenie obejmowało swoim zakresem zapoznanie uczestników z budową komputera, zapoznanie z systemem WINDOWS i podstawowymi zasadami pracy w tym systemie. Umożliwiono uczestnikom zdobycie praktycznych umiejętności pisania, sprawdzania pisowni, przenoszenia, kopiowania oraz drukowania tekstu, jak również posługiwania się Internetem i wyszukiwania informacji w sieci.

W wyniku realizacji projektu wzrosły umiejętności uczestników, które są niezbędne do poprawy funkcjonowania na rynku pracy. Tym samym projekt przyczynił się do:

 • podniesienia samooceny,
 • wzrostu pewności siebie,
 • wzrostu aspiracji osobistych i zawodowych,
 • zdobycia doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności zawodowych,
 • nabycia umiejętności poszukiwania pracy,
 • nabycia umiejętności rozmowy z pracodawcą,
 • nabycia umiejętności zaprezentowania swoich mocnych stron,
 • nabycia umiejętności napisania CV i listu motywacyjnego,
 • podniesienia umiejętności skutecznej komunikacji.

W dniu 25 listopada 2008 roku odbyło się spotkanie z wręczeniem zaświadczeń i certyfikatów, w którym wzięło udział 20 osób w tym 15 uczestników projektu będących wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Projekt „Aktywność szansą na lepsze jutro” zakończyła uroczystość, która odbyła się 28 listopada 2008 roku na terenie Centrum Ter